Competence in cleaning
Talen
[Nederlands]

labsExtranet


GlossaireABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Alkalisch (alkalisch detergent)

Waterhoudend reinigingsmiddel met een pH-waarde hoger dan 8. Het bevat alkalische  (base)- en andere bestanddelen. Alkalische detergenten werken in door verzeping, oplosbaar maken of door hydrolyse.
Verzeping bijvoorbeeld is de reactie tussen zure vetten van organische olie en alkalische elementen om zeep te vormen.

Vie Privée | Notices légales | Links