Competence in cleaning
Talen
[Nederlands]

labsExtranet


labsNucleair Onze toepassingen


In kerncentrales, productie-units van radioactieve bestanddelen voor medische- en andere toepassingen en in onderzoekscentra (cyclotrone, chemische- en farmaceutische industrie) voldoen de RBS detergenten voor een doeltreffende radioactieve decontaminatie.

Snelle en totale reiniging en radioactieve decontaminatie van oppervlakken, reactorholtes, buisleidingen, laboratoriumuitrustingen, beschermingskledij, ...

labsOnze oplossingen Onze productenlijst


Het reinigingsmiddel RBS 25 Concentrate is een vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, schuimend detergent. Het is bestemd voor manueel gebruik, gebruik in ultrasoonbaden, voor inweking en voor reiniging door middel van borstelsystemen.
Reinigings- en decontaminatiemiddel voor radioactieve oppervlakken. Voor manueel gebruik en inweking.

RBS IND 470

Polyvalent geconcentreerd reinigingsmiddel

Manuele reiniging, inweking of gebruik in ultrasoonbaden

Meer inlichtingen over dit product
Vie Privée | Notices légales | Links