Competence in cleaning
Talen
[Nederlands]

labsExtranet


labsManuele reiniging Glaswerk en uitrustingen


De manuele reiniging is in combinatie met RBS detergenten een makkelijk toepasbaar basisreinigingsprocédé, vooral wanneer het slechts een beperkt aantal te reinigen voorwerpen betreft.

De manuele reiniging door middel van borsteltjes of sponzen wordt aangeraden voor het wassen van voorwerpen van gemiddelde grootte (reageerbuisjes, maatcilinders, titreerbuizen, rondbodemkolven, buretten, etc)

De te reinigen voorwerpen worden eerst bevochtigd met of ondergedompeld in de RBS reinigingsoplossing die vervolgens inwerkt op het vuil. Met behulp van een borstel of een spons wordt het vuil verwijderd.

De gereinigde voorwerpen spoelen door onderdompeling of onder stromend water.

labsOnze oplossingen Manuele reiniging van glaswerk en uitrustingen


Het reinigingsmiddel RBS 25 Concentrate is een vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, schuimend detergent. Het is bestemd voor manueel gebruik, gebruik in ultrasoonbaden, voor inweking en voor reiniging door middel van borstelsystemen.
Het reinigingsmiddel RBS 35 Concentrate is een vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, schuimend detergent. Het is geschikt voor manueel gebruik, gebruik in ultrasoonbaden, voor inweking en voor borstelsystemen. Is ongevoelig voor waterhardheid.
Het product RBS A 888 is een gebruiksklare reinigingsoplossing op basis van isopropylalcohol bestemd voor manueel gebruik.
Reinigings- en decontaminatiemiddel voor radioactieve oppervlakken. Voor manueel gebruik en inweking.
Sterk reinigings - /oplosmiddel Geschikt voor manuele reiniging, door verstuiving, inweking en gebruik in ultrasoonreinigers.
Het reinigingsmiddel RBS T 105 is een vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, schuimend detergent. Het is geschikt voor manueel gebruik, gebruik in ultrasoonbaden, voor inweking en voor borstelsystemen.
Het reinigingsmiddel RBS T 115 is een fosfaatvrij, vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, schuimend detergent. Het is bestemd voor manueel gebruik, gebruik in ultrasoonbaden, voor inweking en voor reiniging door middel van borstelsystemen. RBS T 115 vervangt RBS pF /laboratoria .
Het reinigingsmiddel RBS T 120 is een krachtig vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch detergent voor manuele reiniging, ontvetting en inweking en gebruik in ultrasoonbad.
Polyvalent vloeibaar reinigingsmiddel Voor gebruik in ultrasoonbaden
Het reinigingsmiddel RBS T 230 is een neutraal, vloeibaar, geconcentreerd, schuimend detergent en is geschikt voor reiniging door inweking en in ultrasoonbaden. RBS T 230 vervangt RBS NEUTRAL / laboratoria.
Zuur reinigings-, ontkalkings- en desoxidatiemiddel voor manueel gebruik of voor inweking.
Het reinigingsmiddel RBS T 310 is een vloeibaar, geconcentreerd, zuur, schuimend detergent, ontkalkings- en desoxydatiemiddel op basis van organische zuren. Het is geschikt voor manuele reiniging, inweking en gebruik in ultrasoonbaden.
Zuur reinigings- en desoxydatiemiddel Manueel gebruik, voor inweking en gebruik in ultrasoonbaden

RBS T 115

Fosfaatvrij detergent

Manuele reiniging, inweking of gebruik in ultrasoonbaden

Meer inlichtingen over dit product

Catalogus (volledige gamma)
Vie Privée | Notices légales | Links