Competence in cleaning
Talen
[Nederlands]

labsExtranet


labsUltrasoonbaden Reiniging van glaswerk en uitrustingen


De doeltreffendheid van de RBS producten wordt sterk verhoogd door de mechanische actie die veroorzaakt word door ultrasone geluidsgolven. Deze procedure werkt sneller, doeltreffender en is beter controleerbaar dan de manuele reiniging.

Reiniging in ultrasoonbaden is vooral geschikt voor het wassen van kleiner glaswerk voorzien van groeven, buisopeningen, gewrichten, etc. Voor de gebruiker is dit ook een veilig procédé; geen risico op spatten. De gewassen voorwerpen worden gespoeld door onderdompeling of onder stromend water.

labsOnze oplossingen Voor de reiniging in ultrasoonbaden


Het reinigingsmiddel RBS 25 Concentrate is een vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, schuimend detergent. Het is bestemd voor manueel gebruik, gebruik in ultrasoonbaden, voor inweking en voor reiniging door middel van borstelsystemen.
Het reinigingsmiddel RBS 35 Concentrate is een vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, schuimend detergent. Het is geschikt voor manueel gebruik, gebruik in ultrasoonbaden, voor inweking en voor borstelsystemen. Is ongevoelig voor waterhardheid.
Het reinigingsmiddel RBS 50 is een vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, niet-schuimend detergent. Het is geschikt voor reiniging in ultrasoonbaden en voor gebruik in automatische wasmachines.
Het reinigingsmiddel RBS 50 pF is een fosfaatvrij vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, niet-schuimend detergent. Het is geschikt voor reiniging in ultrasoonbaden en voor gebruik in automatische wasmachines.
Reinigings- en decontaminatiemiddel voor radioactieve oppervlakken. Voor manueel gebruik en inweking.
Het reinigingsmiddel RBS T 105 is een vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, schuimend detergent. Het is geschikt voor manueel gebruik, gebruik in ultrasoonbaden, voor inweking en voor borstelsystemen.
Het reinigingsmiddel RBS T 115 is een fosfaatvrij, vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch, schuimend detergent. Het is bestemd voor manueel gebruik, gebruik in ultrasoonbaden, voor inweking en voor reiniging door middel van borstelsystemen. RBS T 115 vervangt RBS pF /laboratoria .
Het reinigingsmiddel RBS T 120 is een krachtig vloeibaar, geconcentreerd, alkalisch detergent voor manuele reiniging, ontvetting en inweking en gebruik in ultrasoonbad.
Polyvalent vloeibaar reinigingsmiddel Voor gebruik in ultrasoonbaden
Het reinigingsmiddel RBS T 230 is een neutraal, vloeibaar, geconcentreerd, schuimend detergent en is geschikt voor reiniging door inweking en in ultrasoonbaden. RBS T 230 vervangt RBS NEUTRAL / laboratoria.
Het reinigingsmiddel RBS T 310 is een vloeibaar, geconcentreerd, zuur, schuimend detergent, ontkalkings- en desoxydatiemiddel op basis van organische zuren. Het is geschikt voor manuele reiniging, inweking en gebruik in ultrasoonbaden.
Zuur reinigings- en desoxydatiemiddel Manueel gebruik, voor inweking en gebruik in ultrasoonbaden

RBS T 230

Neutraal zacht detergent

Inweking of gebruik in ultrasoonbaden

Meer inlichtingen over dit product

Catalogus (volledige gamma)
Vie Privée | Notices légales | Links